График за провеждане на кандидат-студентски изпити – 2015г.


Дата: Конкурсен изпит: Час:
18 април Тест по български език 9.00 ч.
Проверка на говорните и комуникативни способности 14.00 ч.
19 април Български език и литература 9.00 ч.
История на България (тема) 9.00 ч.
Английски език 9.00 ч.
Китайски език 9.00 ч.
Математика 9.00 ч.
Тест по информатика и информационни технологии 9.00 ч.
Физическо възпитание 9.00 ч.
Музика 9.00 ч.
Проверка на говорните и комуникативни способности 14.00 ч.
25 април Тест по история на България 9.00 ч.
Живопис (За специалност: живопис, стенопис и реставрация и консервация) 8.00 ч
Графика 8.00 ч
Композиция 8.00 ч
Скулптура 8.00 ч
Графичен дизайн и визуални комуникации 8.00 ч
Проверка на говорните и комуникативни способности 14.00 ч
26 април Рисуване (За всички специалности от направление изобразително изкуство) 8.00 ч.
Тест по математика
9.00 ч.
Тест по география на България 9.00 ч.
Богословие (устен) 9.00 ч.